historia.se
Portalen för historisk statistik

English
Huvudsida
Internationella data
Analysera valfri period Prisomräknare

ÄMNESOMRÅDEN:
Arbetsmarknad
Befolkning
Byggnadsverksamhet
Fastighet och bostadsutnyttjande
Hemarbete
Finans och monetära förhållanden
Industri
Inkomster
Investeringar
Jordbruk
Konjunkturer
Konsumtion
Nationalförmögenhet
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet och företag
Offentlig verksamhet
Politik
Priser och inflation
Privata tjänster
Transporter och kommunikationer
Utrikeshandel