historia.se

Fastighet och bostadsutnyttjande

Denna sida innehåller historiska data över fastighetsförvaltning och bostadsutnyttjande. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

 

Externa länkar:

Mäklarstatistik.se
Presenterar priser över bostadsrätter, villor och fritidshus för olika delar av landet tillbaka till 1990-talet.

 

Tips på litteratur och källor:

Bladh, M., 1991: Bostadsförsörjningen 1945-1985: Det industriella byggandets uppgång och fall. Statens institut för byggnadsforskning; Gävle.

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Johansson, Ö., 1958: Byggnads och anläggningsverksamheten i Sverige: 1861-1955. Uppsala.

Johansson, Ö., 1967: The gross domestic product of Sweden and its composition 1861-1955. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Krantz, O, 1991: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 5, Privata tjänster och bostadsutnyttjande 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O., 2003: En skattning av svensk BNP 1571. Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Krantz, O., and Nilsson, C-A, 1975: Swedish National Product 1861-1970: New Aspects on Methods and Measurement. LiberLäromedel; Lund.

Lindahl, E., Dahlgren, E., and Kock, K., 1937: National Income of Sweden 1861-1930, part one and two. PS King & Son and Nordstedt & Söner; London and Stockholm.

Pettersson, L, 1987: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 3. Byggnads- och anläggningsverksamhet 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

 

Huvudsida