historia.se

Näringsverksamhet (nyckeltal) och företag

Denna sida innehåller historiska nyckeltal för näringsverksamheten och företagsstatistik. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Nyckeltal för industri och hantverk i Sverige 1850-2000

 

Externa länkar:

 

Tips på litteratur och källor:

Dahmén, E., 1950: Svensk industriell företagarverksamhet: Kausalanalys av den industriella utvecklingen 1919-1939. Industriens Utredningsinstitut; Stockholm.

Edvinsson, R., 2003b: A Tendency for the Rate of Profit to Fall? Theoretical Considerations and Empirical Evidence for Sweden 1800-2000. Papper presenterat på ekonomisk-historiska mötet i Lund 17-19 oktober, 2003. Länk: http://www.ekh.lu.se/sekh/papers/RodneyEdvinsson.pdf (041007).

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Erixon, L., 1987: Profitability in Swedish Manufacturing: Trends and Explanations. Almqvist & Wiksell International, Stockholm.

Gårdlund, T., 1947: Svensk industrifinansiering under genombrottsskedet 1830-1913. Svenska Bankföreningen; Stockholm.

Johansson, Ö., 1967: The gross domestic product of Sweden and its composition 1861-1955. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Järv, J., 1961: “Uppskattningen av den egentliga industrins realkapitalvolym 1946-1957: Brandförsäkringsvärden som mått på realkapitalets volymutveckling” in Produktivitet och räntabilitet: Studier i kapitalets betydelse inom svenskt näringsliv (Lundberg, E.). SNS; Stockholm.

Jörberg, L., 1961: Growth and fluctuations of Swedish industry 1869-1912: Studies in the process of industrialisation. Almqvist & Wiksell, Institute of Economic history; Lund university.

Palmer, R., 2001: Historical Patterns of Globalization: The Growth of Outward Linkages of Swedish Long-Standing Transnational Corporations, 1890s-1990s. Almqvist & Wiksell International; Stockholm.

 

Huvudsida