historia.se

Transporter och kommunikationer

Denna sida innehåller historiska data över transporter och kommunikationer. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

 

Externa länkar:

LIBRIS - Kungliga biblioteket
Kungliga bibliotekets resurs för att kunna söka på svensk och internationell litteratur.
För att få fram det som givits ut om svensk ekonomisk historia klicka här (ämneskod Kv-c) eller här (ämneskod Qad-c:k). Klicka sedan på "visa titlar i ämnet" för att få fram titlar.
För titlar om svenskt transportväsende (ämneskod Prt-c) klicka här.

 

Tips på litteratur och källor:

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Johansson, Ö., 1967: The gross domestic product of Sweden and its composition 1861-1955. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Jungenfelt, K., 1959: Lönernas andel av nationalinkomsten: En studie över vissa sidor av inkomstfördelningens utveckling i Sverige. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet; Uppsala.

Jungenfelt, K., 1966: Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: En empirisk-teoretisk studie. Uppsala.

Krantz, O, 1986: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 4, Transporter och kommunikationer 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O., 2003: En skattning av svensk BNP 1571. Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Krantz, O., and Nilsson, C-A, 1975: Swedish National Product 1861-1970: New Aspects on Methods and Measurement. LiberLäromedel; Lund.

Lindahl, E., Dahlgren, E., and Kock, K., 1937: National Income of Sweden 1861-1930. PS King & Son and Nordstedt & Söner; London and Stockholm.

Modig, H., 1971: Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914. Ekonomisk-historiska institutionen; Uppsala universitet.

Nicander, E., 1980: Järnvägsinvesteringar i Sverige 1849-1914. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

 

Huvudsida