historia.se

Offentlig verksamhet

Denna sida innehåller historiska data över offentlig verksamhet. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

 

Externa länkar:

Historisk monetär statistik för Sverige 1668-2008 (Riksbanken). Avsnitt om statens upplåning från och med 1668.

 

Tips på litteratur och källor:

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Johansson, Ö., 1967: The gross domestic product of Sweden and its composition 1861-1955. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Jungenfelt, K., 1959: Lönernas andel av nationalinkomsten: En studie över vissa sidor av inkomstfördelningens utveckling i Sverige. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet; Uppsala.

Jungenfelt, K., 1966: Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: En empirisk-teoretisk studie. Uppsala.

Krantz, O, 1987a: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 7, Offentlig verksamhet 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O., and Nilsson, C-A, 1975: Swedish National Product 1861-1970: New Aspects on Methods and Measurement. LiberLäromedel; Lund.

Ljungberg, J., 2004: “Deflatorn, de tärande och de närande med särskild hänsyn till europeisk tillväxt efter 1950” in Strukturernas dynamik: Kontinuitet och förändring i ekonomisk historia – Festskrift till Olle Krantz (red. Andersson-Skog, L., och Lindmark, M.). Umeå university, Umeå.

 

Huvudsida