historia.se

Politik

Denna sida innehåller historiska data över politiska förhållanden. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

 

Externa länkar:

Historisk statistik över valåren 1910 - 2002 (Statistiska centralbyrån)

Svenska krig 1050-1814
Innehåller uppgifter över alla svenska krig 1050-1814.

 

Tips på litteratur och källor:

 

Huvudsida