historia.se

Finans och monetära förhållanden

Denna sida innehåller data över finansiella variabler och monetära förhållanden.

 

Brittiska pund i svenska kronor/riksdaler 1858-2005 (html-fil)

USA-dollar i svenska kronor/riksdaler 1858-2005 (html-fil)

Penningmängd, omloppshastighet, BNP och prisindex 1965-2004 (html-fil)

Riksbankens diskonto 1856-2002 och referensränta 2002-2004 (html-fil)

Valutan i 21 länder i svenska kronor/riksdaler 1858-2005 (excel-format)

 

Externa länkar (Sverige):

Historisk monetär statistik för Sverige 1668-2008 (Riksbanken). Databasen är organiserad kring sex avsnitt (länk till respektive avsnitt):

Mäklarstatistik.se
Presenterar priser över bostadsrätter, villor och fritidshus för olika delar av landet tillbaka till 1990-talet.

Stockholmsborsen
Innehåller också en del historisk statistik över aktieutvecklingen, dock tyvärr inte längre tillbaka än till mitten av 1990-talet.

Sveriges Riksbank (statistiksidan)

 

Externa länkar (internationellt):

EH.net (European Economic History Services)
Stöds av Economic History Association, och innehåller ekonomisk-historisk data för olika länder, främst USA och Storbritannien. Tex presenteras en serier över guldpris för hela perioden 1257-2001, globala finansiella data 1880-1913, räntor i USA och Storbritannien 1790-2001 samt växelkursen mellan dollar och pundet för 1791-2004.

European State Finance Database
Ett internationellt projekt som publicerar data över statsfinanser i Europa (bla räntor) från medeltiden och framåt.

Global Financial Data
Presenterar historiska serier över finansiella variabler (bla växelkurser, börskurser och räntor) för över 200 länder, för vissa serier ända tillbaka till 1600-talet. Tyvärr måste man betala för att få tillgång till denna data. En personlig prenumeration kostar 8000 dollar! Källbeskrivningen går dock att få läsa gratis.

MEMBD - Medieval and Early Modern Databank
Har startats av Rutger University och har ambitionen att täcka in perioden 800-1815. Innehåller bla växelkurser.

Pacific Exchange Rate Service
Presenterar växelkurser från 1948 och framåt.

Penn World Tables
Innehåller data över bla växelkurser och sparande för 168 länder för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

PD Dr. Oliver Volckarten homepage
Presenterar data över växelkurser, silverpriser och monetära förhållanden på olika platser i Europa från 1300-talet till 1500-talet.

Richard Unger (University of British Columbia) - Medieval and Early Economic History (Currency Conversions)
Presenterar data över växelkurser uttryckta i silver i Europa från medeltiden till 1800-talet.

Statistical Yearbooks of the League of Nations
Här finns Nationernas Förbunds årsbok inscannad i PDF-format för hela perioden 1926-1944, där man kan få bla få uppgifter över växelkurser, statsfinanser, priser och bankstatistik.

The Marteau Early 18th-Century Currency Converter
Omvandlar valutan i ett land till ett annat lands valuta för tidigt 1700-tal.

 

Tips på litteratur och källor (Sverige):

Frennberg, P., Hansson, B., 1992: "Computation of a Monthly Index for Swedish Stock Returns 1919-1989" i Scandinavian Economic History Review, vol. XL, nr 1, s 3-27.

Hortlund, P., 2005: Studies on Swedish Banking 1870-2001, Stockholm School of Economics.

Jonung, L., 1975: Studies in the Monetary History of Sweden. University of California; Los Angeles.  

Lindgren, T., 1968: Riksbankens sedelhistoria 1668-1968. Sveriges riksbank, Rabén & Sjögren; Stockholm.

Lobell, H., 2003: Växelkurspolitik och marknadsintegration: De utländska växelkurserna i Sverige 1843-1880. Almqvist & Wiksell International; Lund.

Platbarzdis, 1960: Sveriges första banksedlar: Stockholms Bancos sedelutgivning 1661-1668. Sveriges riksbank; Stockholm.

Sveriges Riksbank, 1931: Statistiska tabeller. Sveriges Riksbank 1668-1924. Bankens tillkomst och verksamhet. V. Nordstedts; Stockholm.

Waldenström, D., 2003: Essays in Historical Finance. Doktorsavhandling. School of Economics; Stockholm.  

Wallroth, K-A., 1918: Sveriges mynt 1449-1917: Bidrag till en svensk mynthistoria. Centraltryckeriet; Stockholm.

Wolontis, J., 1936: Kopparmyntningen i Sverige 1664-1714. Lunds universitet; Lund.

Ögren, A., 2003: Empirical Studies in Money, Credit and Banking: The Swedish Credit Market in Transition under the Silver and Gold Standards, 1834-1913. Institute for Research in Economic History; Stockholm.

 

Tips på litteratur och källor (internationellt):

Norges bank, 2004: Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003. Oslo.

 

Huvudsida