historia.se

Konjunkturer

Denna sida innehåller historiska data över makroekonomisk fluktuationer och konjunkturer. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Expansioner och recessioner i Sverige 1842-2001

 

Externa länkar:

 

Tips på litteratur och källor:

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

 

Huvudsida