historia.se

Befolkning

Denna sida innehåller befolkningssrelaterade historiska data. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Befolkningen i Sverige inom nuvarande gränser för perioden 4000 f.Kr.-2004 e.Kr. (html-format)

 

Externa länkar (data för Sverige):

CyberCity
Ett mycket användbart internetbaserat historiskt uppslagsverk över de svenska städerna. Innehåller data över städernas befolkning, näringsliv och valstatistik Befolkningsstatistiken sträcker sig ända tillbaka till 1570-talet.

Folkräkningen 1890 på nätet
Målet för denna site är att publicera hela folkräkningen för år 1890 på nätet. Projektet är pågående.

 

Externa länkar (internationella data):

Historical Estimates of World Population
Världens befolkning enligt olika skattningar från 10000 f Kr till 1950.

Human Life Table Database

Human Mortality Database

IPUMS (Integrated Public Use Microdata Series) International
Befolkningsdata för åtta länder baserat på folkräkningar. Gratis, men kräver registrering.

Penn World Tables
Innehåller data över bla befolkning i 168 länder för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

Statistical Yearbooks of the League of Nations
Här finns Nationernas Förbunds årsbok inscannad i PDF-format för hela perioden 1926-1944, där man kan få uppgifter bla över befolkning.

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)

 

Tips på litteratur och källor:

Andersson-Palm, L., 2000: Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1997: Med särskild hänsyn till perioden 1571-1751. Historiska institutionen, Göteborgs universitet; Gothenburg.

Befolkningsutvecklingen under 250 år: historisk statistik för Sverige, 1999. Statistiska Centralbyrån; Stockholm.

Bengtsson, H., 2003: Ålder och ekonomisk omvandling: Sveriges tillväxthistoria i ett demografiskt perspektiv, 1890-1995. Almqvist & Wiksell International; Stockholm.

Carlsson, S., 1949: Ståndssamhälle och ståndspersoner 1770-1865: Studier rörande det svenska ståndssamhällets upplösning. C.W.K Gleerup; Lund.

Carlsson, S., 1968: Yrken och samhällsgrupper: Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866. Almqvist & Wiksell: Stockholm.

Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd, 1949. Statistiska Centralbyrån; Stockholm.

Myrdal, J., 1999: Jordbruket under feodalismen 1000-1700 (Det svenska jordbrukets historia, Vol. 2). Natur och kultur/LTs Förlag; Stockholm.

 

Huvudsida