historia.se

Byggnadsverksamhet

Denna sida innehåller historiska data över byggnadsverksamhet och byggnadsindustri. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

 

Externa länkar:

 

 

Tips på litteratur och källor:

Bladh, M., 1991: Bostadsförsörjningen 1945-1985: Det industriella byggandets uppgång och fall. Statens institut för byggnadsforskning; Gävle.

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Johansson, Ö., 1958: Byggnads och anläggningsverksamheten i Sverige: 1861-1955. Uppsala.

Johansson, Ö., 1967: The gross domestic product of Sweden and its composition 1861-1955. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Jungenfelt, K., 1959: Lönernas andel av nationalinkomsten: En studie över vissa sidor av inkomstfördelningens utveckling i Sverige. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet; Uppsala.

Jungenfelt, K., 1966: Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: En empirisk-teoretisk studie. Uppsala.

Krantz, O., 2003: En skattning av svensk BNP 1571. Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Pettersson, L, 1987: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 3. Byggnads- och anläggningsverksamhet 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

 

Huvudsida