historia.se

Konsumtion

Denna sida innehåller historiska data över privat och offentlig konsumtion. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Löpande värdet av konsumtion, investeringar, export och import i Sverige 1800 -2000

Volymtillväxt för konsumtion, investeringar, export och import i Sverige 1800-2000

 

Externa länkar:

 

Tips på litteratur och källor:

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Johansson, Ö., 1967: The gross domestic product of Sweden and its composition 1861-1955. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Krantz, O, 1986: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 4, Transporter och kommunikationer 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O, 1987: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 7, Offentlig verksamhet 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O., and Nilsson, C-A, 1975: Swedish National Product 1861-1970: New Aspects on Methods and Measurement. LiberLäromedel; Lund.

Schön, L., 1988: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 2, Industri och Hantverk 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Schön, L., 1995: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 1, Jordbruk med binäringar 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

 

Huvudsida