historia.se

Inkomster

Denna sida innehåller historiska data över inkomster. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Anställdas löner i sju branscher i Sverige 1850-2000

Företagares tillskrivna arbetsinkomst i sex branscher i Sverige 1850-2000

Bruttoöverskott i sju branscher i Sverige 1850-2000

 

Externa länkar:

 

Tips på litteratur och källor:

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320). 

Jungenfelt, K., 1959: Lönernas andel av nationalinkomsten: En studie över vissa sidor av inkomstfördelningens utveckling i Sverige. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet; Uppsala.

Jungenfelt, K., 1966: Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: En empirisk-teoretisk studie. Uppsala.

Lindahl, E., Dahlgren, E., and Kock, K., 1937: National Income of Sweden 1861-1930. PS King & Son and Nordstedt & Söner; London and Stockholm.

Vikström, P., 2002: The Big Picture: A historical national accounts approach to growth, structural change and income distribution in Sweden 1870-1990. Umeå university; Umeå.

 

Huvudsida