historia.se

Utrikeshandel

Denna sida innehåller historiska data över utrikeshandel och andra utrikesrelationer. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Löpande värdet av konsumtion, investeringar, export och import i Sverige 1800 -2000

Volymtillväxt för konsumtion, investeringar, export och import i Sverige 1800-2000

 

Externa länkar:

Historisk statistik för Sverige. Del 3. Utrikeshandel 1732-1970
En av tre volymer över historisk statistik för Sverige som utgivits av Statistiska centralbyrån. Har scannats in av Göteborgs universitet.

 

Tips på litteratur och källor:

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Fridlizius, G., 1963: Sweden's Exports 1850-1960 i Economy and History, volym VI.

Högberg, S., 1969: Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet: Stapelvaror i svensk export och import 1738-1808. Bonniers; Lund.

Johansson, Ö., 1967: The gross domestic product of Sweden and its composition 1861-1955. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Krantz, O, 1986: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 4, Transporter och kommunikationer 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Ohlsson, L., 1969: Utrikeshandeln och den ekonomiska tillväxten i Sverige 1871-1966. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Palmer, R., 2001: Historical Patterns of Globalization: The Growth of Outward Linkages of Swedish Long-Standing Transnational Corporations, 1890s-1990s. Almqvist & Wiksell International; Stockholm.

Schön, L., 1984: Serier över svensk utrikeshandel 1800-1871. Opublicerat manuskript.

 

Huvudsida