historia.se

Arbetsmarknad

Denna sida innehåller arbetsmarknadsrelaterade historiska data. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

Arbetsinställelser (lockouter och strejker) i Sverige 1903-2005

Antal sysselsatta i åtta branscher i Sverige 1850-2000

Antal anställda i åtta branscher i Sverige 1850-2000

Antal företagare i sju branscher i Sverige 1850-2000

Antal "hemmafruar" i Sverige 1850-2000

Antal arbetade timmar i åtta branscher i Sverige 1950-2000

Antal arbetade timmar bland anställda i åtta branscher i Sverige 1950-2000

Antal arbetade timmar bland företagare i sju branscher i Sverige 1950-2000

Anställdas löner i sju branscher i Sverige 1850-2000

Företagares tillskrivna arbetsinkomst i sex branscher i Sverige 1850-2000

Bruttoöverskott i sju branscher i Sverige 1850-2000

 

Externa länkar:

Reallön för arbetare i Stockholm 1539-1620 (excelfil av Johan Söderberg, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet)

Konfliktstatistik från 1965 till idag (Medlingsinstitutet)

Historisk monetär statistik för Sverige 1668-2008 (Riksbanken) - Löner 1540-2003

 

Tips på litteratur och källor:

Carlsson, S., 1949: Ståndssamhälle och ståndspersoner 1770-1865: Studier rörande det svenska ståndssamhällets upplösning. C.W.K Gleerup; Lund.

Carlsson, S., 1968: Yrken och samhällsgrupper: Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866. Almqvist & Wiksell: Stockholm.

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Gunnarsson, G., and Lindh, T., 1997: Swedish employment in the 1950s – Filling the lacuna. Opublicerat manus. Department of Economics, Uppsala University; Uppsala.

Jungenfelt, K., 1959: Lönernas andel av nationalinkomsten: En studie över vissa sidor av inkomstfördelningens utveckling i Sverige. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet; Uppsala.

Jungenfelt, K., 1966: Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: En empirisk-teoretisk studie. Uppsala.

Jörberg, L., 1972: A History of Prices in Sweden 1732-1914. GWK Gleerup; Lund.

Lindahl, E., Dahlgren, E., and Kock, K., 1937: National Income of Sweden 1861-1930. PS King & Son and Nordstedt & Söner; London and Stockholm.

Silenstam, P., 1970: Arbetskraftsutbudets utveckling i Sverige 1870-1965. Industriens utredningsinstitut; Stockholm.

Therborn, G., 1981: Klasstrukturen i Sverige 1930-1980: Arbete, kapital, stat och patriarkat. Zenit Förlag; Lund.

 

Huvudsida