historia.se

Privata tjänster

Denna sida innehåller historiska data över privata tjänster utom transporter och kommunikationer. De flesta filerna är i excelformat. På en del datorer kommer det upp att man ska skriva lösenord, mm, det är då bara att klicka på "avbryt" och så bör filen komma upp.

 

Externa länkar:

 

Tips på litteratur och källor:

Edvinsson, R., 2005: Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Almqvist & Wiksell International; Stockholm. Länk: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378 (050320).

Johansson, Ö., 1967: The gross domestic product of Sweden and its composition 1861-1955. Almqvist & Wiksell; Stockholm.

Jungenfelt, K., 1959: Lönernas andel av nationalinkomsten: En studie över vissa sidor av inkomstfördelningens utveckling i Sverige. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet; Uppsala.

Jungenfelt, K., 1966: Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: En empirisk-teoretisk studie. Uppsala.

Kauppila, J., and Kavonius, I., 2001: “The Service Sector in the Historical National Accounts. A Comparison between Finland and Sweden” i Nordiska Historiska Nationalräkenskaper: Nordic Historical National Accounts - artikelsamling från workshop V, Anumark, 29 september till 1 oktober, 2000 (red. Lindmark, M., och Vikström, P.). Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Krantz, O, 1991: Historiska Nationalräkenskaper för Sverige. 5, Privata tjänster och bostadsutnyttjande 1800-1980. Ekonomisk-historiska föreningen; Lund.

Krantz, O., 1994: “Service production in historical national accounts” in Review of Income and Wealth, Series 40, Nr. 1 (mars), sid. 19-41.

Krantz, O., 2003: En skattning av svensk BNP 1571. Department of Economic History, Umeå University; Umeå.

Krantz, O., and Nilsson, C-A, 1975: Swedish National Product 1861-1970: New Aspects on Methods and Measurement. LiberLäromedel; Lund.

Lindahl, E., Dahlgren, E., and Kock, K., 1937: National Income of Sweden 1861-1930. PS King & Son and Nordstedt & Söner; London and Stockholm.

 

Huvudsida