historia.se
Portalen för historisk statistik - historia i siffror

Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, rekryterad professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

 

Prisomräknare från medeltiden till 2100:

Knappa in en summa pengar, valutaenhet (före 1873 hade Sverige andra valutaenheter än kronan), året då denna summa pengar berör samt det år för vilket penningvärdet ska beräknas. Starta prisomräknaren genom att klicka här.

 

Nu finns även en internationell prisomvandlare (på engelska):

Hur mycket motsvarade 100 zloty år 1980 i dagens penningvärde? Var en årslön på 25 pund år 1780 mycket jämfört med inkomsterna vid denna tidpunkt? Hur mycket motsvarar 100 franc år 1900 i 2000 års kronor? Starta den internationella pris- och valutaomräknaren genom att klicka här.

 

Prisomräknare för Games of Thrones:

Hur mycket motsvarar 40000 gulddragoner eller tre kopparpenningar idag? Starta Game of Thrones omräknaren genom att klicka här.

 

Måttomvandlare:

För att omvandla gamla svenska mått till det metriska systemet klicka här.

För att omvandla brittiska mått till metriska klicka här.

 

Länkar till andra omvandlare och automatiska program:

Mått/generellt:  Measurement conversion   Free online calculators  
Kalendertid:  Calendar converter   Weekday calculator   The world clock   Birthday calculator  
Investeringar:  Savings growth   S&P 500 Return Calculator  
Pengar och inflation:  Purchasing Power Calculator (USA)   Currency converter   Salary converter   UK personal inflation calculator  
Demografi och hälsa:  World population now   U.S. and world population clock   Calorie calculator   Calculate your BMI   Pregnancy Calculators  
Namn:  Svenska namn (SCB)  Medieval name generator   Random Name Generator  
Matematik och statistik:  Mathematics calculators   Statistics calculator   Math calculators  
Prediktioner:  2016 president Winner (Party)   2016 Eurovision Song Contest   Predictwise Sports  
Text:  Postmodernism generator   SCIgen - An Automatic CS Paper Generator  

 

Historisk monetär statistik för Sverige på Riksbankens hemsida:

Riksbanken publicerar databasen Historisk monetär och finansiell statistik för Sverige. Databasen är dokumenterad i två böcker: