historia.se

Internationella data

Denna sida innehåller information om internationella data, huvudsakligen länkar till externa data.

 

Externa länkar:

Agricultural History Center

Bureau of Economic Analysis
Presenterar historiska serier över BNP, betalningsbalans, priser, företagsvinster och fast kapital främst för USA, men även för andra länder.

Data and Program Library Services
Presenterar politiskt relaterade historiska serier.

EH.net (European Economic History Services)
Stöds av Economic History Association, och innehåller ekonomisk-historisk data för olika länder, främst USA och Storbritannien. Tex presenteras en serier över guldpris för hela perioden 1257-2001, globala finansiella data 1880-1913, räntor i USA och Storbritannien 1790-2001, brittiska pundets köpkraft 1264-2004, amerikanska dollarns köpkraft 1665-2003 samt växelkursen mellan dollar och pundet för 1791-2004.

European State Finance Database
Ett internationellt projekt som publicerar data över statsfinanser i Europa (bla räntor) från medeltiden och framåt.

Global Financial Data
Presenterar historiska serier över finansiella variabler (bla växelkurser, börskurser och räntor) för över 200 länder, för vissa serier ända tillbaka till 1600-talet. Man måste dock betala för att få tillgång till denna data. En personlig prenumeration kostar 8000 dollar. Källbeskrivningen går dock att få läsa gratis.

Global Price and Income History Group
Presenterar historiska serier priser och inkomster för perioden före 1950. Tex går att finna priser i Wroclaw 1507-1618, Köpenhamn 1712-1800, Chile 1631-1830, Sydney 1850-1983 och Sverige 1732-1874.

Groningen Growth and Development Centre (Data Series)
Mycket innehållsrik site över holländsk historisk statistik, men har även mycket internationella data. Groningen Growth and Development Centre är internationellt ledande på bland annat historiska nationalräkenskaper.

Historical Estimates of World Population
Världens befolkning enligt olika skattningar från 10000 f Kr till 1950.

Human Life Table Database

Human Mortality Database

International Institute of Social History (Prices and Wages)
Presentera historiska data över priser och löner för en rad länder, tex varupriser i Babylonien 385 f. Kr. - 61 f. Kr., vetepriser i Tuscany, Italien, 1260-1860, priser och löner i Istanbul 1469-1914, och priser och löner i Stockholm 1539-1620.

IPUMS (Integrated Public Use Microdata Series) International
Befolkningsdata för åtta länder baserat på folkräkningar. Gratis, men kräver registrering.

Laborsta internet (International Labour Office database on labour statistics)
ILOs databas, som presenterar statistik bland annat över arbetslöshet, sysselsättning, arbetade timmar, löner, konsumentprisindex, arbetsolyckor, strejker och lockouter för världens olika länder från slutet av 1960-talet till idag. Äldre historiska data saknas dock.

MEMBD - Medieval and Early Modern Databank
Har startats av Rutger University och har ambitionen att täcka in perioden 800-1815. Innehåller främst över priser och växelkurser.

NBER - Macroeconomic Database

OECD
OECD publicerar på sin hemsida statistiska data för OECD-länder. Dessa sträcker sig dock oftast inte längre tillbaka än till 1970.

Oxford Latin American Historical Database
Presenterar en social och ekonomisk statistik för olika latinamerikanska länder under perioden 1900-2000.

Pacific Exchange Rate Service
Presenterar växelkurser från 1948 och framåt.

Penn World Tables
Innehåller data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringskvot, konsumtionskvot och sparande för 168 länder för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

PD Dr. Oliver Volckarten homepage
Presenterar data över växelkurser, silverpriser och monetära förhållanden på olika platser i Europa från 1300-talet till 1500-talet.

Richard Unger (University of British Columbia) - Medieval and Early Economic History
Innehåller data över spannmålspriser (klicka här) på närmare 50 platser i Europa under perioden 1260-1914 (dock inte för Sverige) samt ölpriser (klicka här) från 1300-talet till 1800-talet.

Statistical Yearbooks of the League of Nations
Här finns Nationernas Förbunds årsbok inscannad i PDF-format för hela perioden 1926-1944, där man kan få bla få uppgifter över befolkning, produktion, växelkurser, statsfinanser, konsumtion, priser, handel och bankstatistik.

The Marteau Early 18th-Century Currency Converter
Omvandlar valutan i ett land till ett annat lands valuta för tidigt 1700-tal.

Time Series Data Library
Här finns över 800 tidsserier för olika länder inom olika områden, bla över befolkning, produktion, brott, försäljning och väderlek.

Wages, Prices & Living Standards: The World Historical Perspective
Presenterar data över silverlön, reallön och konsumentprisindex i olika europeiska städer under perioden 1260-1913.

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2001 AD (Angus Maddison)
Innehåller ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2001. Observera att Maddisons siffror över svensk BNP-tillväxt och svensk BNP per capita bygger på felaktiga uppgifter för perioden före första världskriget, och bör därför inte användas.

Världens befolkning just nu (Ibiblio)

 

Tips på litteratur och källor:

 

Huvudsida