I början av år Bygg- stockens värde, netto, i 2000 års referens- priser (miljarder kronor)