Så mycket varor och tjänster till 2000 referenspriser kunde 1 krona åren 1800-2000 köpa

År 1 krona till 2000 års kronor