År Exportens andel av BNP (%) Importens andel av BNP (%)