Konjunkturcykel bestående av expansion och recession (period) Årlig medeltillväxt under konjunkturcykel Expansion (period) Årlig medeltillväxt under expansion Recession (period) Årlig medeltillväxt under recession Typ av recession