År Vinstkvot (%), svensk tillverknings- industri (bruttoöverskott delat på nettokapitalstock)