historia.se

USA

Denna sida innehåller information om historiska data för USA, huvudsakligen länkar till externa data.

 

USA-dollar i svenska kronor/riksdaler 1858-2005 (årsmedeltal) (html-format)

 

Externa länkar:

Browse Data Collections

Bureau of Economic Analysis
Innehåller historiska data över framför allt BNP, inkomster och utgifter.

Bureau of Labor Statistics

Data and Program Library Services

Economic Policy Institute - Research and Ideas for Working People (The Datazone)
Presenterar historiska data över löner och inkomster i USA från 1947 och framåt.

EH.net (European Economic History Services)
Stöds av Economic History Association, och innehåller ekonomisk-historisk data för olika länder, främst USA och Storbritannien. Tex presenteras räntor i USA 1790-2001, amerikanska dollarns köpkraft 1665-2003 samt växelkursen mellan dollar och pundet för 1791-2004.

Federal Reserve Economic Data - FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)

Gasoline Price History

Historical Census Statistics on the Foreign-born Population of the United States: 1850-1990 (US Census Bureau)

Historical Census Browser (University of Virginia Library)
Presenterar data över amerikanska folkräkningar från 1790 till 1960.

Historical Data for S&P 500 Stocks

Historical Statistics for Mineral and Material Commodities in the United States

Historical Statistics of the United States

Historical Statistics on Banking

Inflation Conversion Factors for Dollars 1665 to Estimated 2015

Integrated Public Use Microdata Series (University of Minnesota)
Presenterar data över amerikanska folkräkningar från 1850 till 1990.

National Agricultural Statistics Service (Historical Data)

NBER Macrohistory Database
Presenterar bla en konjunkturdatering tillbaka till 1850-talet.

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för USA, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

The Federal Reserve Board - Statistics: Releases and Historical Statistics

U.S. Census Bureau

U.S. Customs House Data, 1854-59

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för USA inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Huvudsida