historia.se

Tyskland

Denna sida innehåller historiska data för Tyskland, huvudsakligen länkar till externa data.

 

Externa länkar:

Federal Statistical Office Germany

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Tyskland.

Prussian state finance, 1688-1806

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Tyskland inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.