historia.se

Turkiet/Ottomanska riket/Bysans

Denna sida innehåller historiska data för Turkiet/Ottomanska riket/Bysans, huvudsakligen externa länkar.

 

Externa länkar:

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Turkiet, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

Prices and Wages in the Byzantine World

The Ottoman Bank Archives and Research Centre

Turkstat (Turkish Statistical Institution)

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Turkiet inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Huvudsida