historia.se

Storbritannien

Denna sida innehåller historiska data för Storbritannien, främst länkar till externa data.

 

Brittiska pund i svenska kronor/riksdaler 1858-2005 (årsmedeltal) (html-format)

 

Externa länkar:

EH.net (European Economic History Services)
Stöds av Economic History Association, och innehåller ekonomisk-historisk data för olika länder, främst USA och Storbritannien. Tex presenteras en serier över guldpris för hela perioden 1257-2001, räntor i Storbritannien 1790-2001, brittiska pundets köpkraft 1264-2004 samt växelkursen mellan dollar och pundet för 1791-2004.

English Economic Indicators

Great Britain Historical Database Online

London Gold Bullion Market Yearly Average Price (1833 - 1997)

National Statistics

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Storbritannien, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Storbritannien inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Huvudsida