historia.se

Ryssland/Sovjetunionen

Denna sida innehåller historiska data för Ryssland, huvudsakligen länkar till externa data.

 

Externa länkar:

Eighteenth-century and early nineteenth-century Russia

Federal State Statistics Services

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Ryssland, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

Soviet Economic Statistical Series

Soviet Nationalities Data: 1926 and 1959 Censuses

The Central Bank of the Russian Federation

The Labour Relations Evolution in Russian Industries: from Pre-Revolutionary Industrialization to NEP

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)

 

Huvudsida