historia.se

Övriga länder

Denna sida innehåller historiska data för övriga länder (som inte har sin egen sida i denna portalen), huvudsakligen externa länkar.

 

Externa länkar:

FXConverter - 164 Currency Converter
Få fram dagliga växelkurser för 164 valutor från 1990 och framåt.

Förenta Nationerna (Statistical Databases)
Presenterar olika data för världens länder från 1960-talet och framåt.

Global Financial Data
Presenterar historiska serier över finansiella variabler (bla växelkurser, börskurser och räntor) för över 200 länder, för vissa serier ända tillbaka till 1600-talet. Man måste dock betala för att få tillgång till denna data. En personlig prenumeration kostar 8000 dollar. Källbeskrivningen går dock att få läsa gratis.

Global Price and Income History Group
Presenterar historiska serier priser och inkomster för perioden före 1950. Tex går att finna priser i Chile 1631-1830 och Sydney 1850-1983.

International Institute of Social History (Prices and Wages)
Presentera historiska data över priser och löner för en rad länder, tex varupriser i Babylonien 385 f. Kr. - 61 f. Kr.

Iran Virtual Library - Historical Statistics (Iran)

OECD
OECD publicerar på sin hemsida statistiska data för OECD-länder. Dessa sträcker sig dock oftast inte längre tillbaka än till 1970.

Oxford Latin American Historical Database
Presenterar en social och ekonomisk statistik för olika latinamerikanska länder under perioden 1900-2000.

Pacific Exchange Rate Service
Presenterar växelkurser från 1948 och framåt.

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

Portugese Economic Performance 1250-2000 (artikel) 

Political Database of the Americas
Historiska data över exempelvis val för olika länder i Nord- och Sydamerika.

Sources of Javanese Rice Prices

Statistical Yearbooks of the League of Nations
Här finns Nationernas Förbunds årsbok inscannad i PDF-format för hela perioden 1926-1944, där man kan få bla få uppgifter över befolkning, produktion, växelkurser, statsfinanser, konsumtion, priser, handel och bankstatistik.

Various Data of Asian Historical Statistics Project
Historiska data över Korea, China, Taiwan, Vietnam och Kambodja.

Världsbanken (Quick query)
Mycket informationsrik databas. För perioden 1960 och framåt kan man få data för världens länder över exempelvis räntor, antal traktorer, vapenexport, spannmålsproduktion, koldioxidutsläpp, brott, energiproduktion, export, import, privat konsumtion, BNP, skrivkunnighet, dödlighet, patentregistreringar, utbildning, skatter och arbetslöshet. Aggregerade data går även att få fram på global nivå.

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Länkar till länkar:

Central bank websites
Länk till centralbanker i världen.

International Institute of Social History (Prices and Wages)

OFFSTATS - Official Statistics on the Web
Länkar till var man kan få tag på statistisk över världens länder.

Statistiska centralbyråns länkar till statistikkällor runt om i världen

 

Huvudsida