historia.se

Norge

Denna sida innehåller historiska data för Norge, huvudsakligen länkar till externa data.

 

Externa länkar:

Digitalarkivet

Historical Monetary Statistics (Norges bank)
Innehåller data över det mesta kring Norges ekonomiska och finansiella historia, såsom konsumentprisindex (ända tillbaka till 1516), huspriser, börsindex, BNP, penningmängd och växelkurser.

Historical Statistics 1994 (Statistisk sentralbyrå)

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Norge, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

Registreringssentral for historiske data (RHD)

Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway)

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Norge inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003. Det finns dock mer aktuella BNP-siffror för Norge än de Maddison presenterar, som tagits fram av Norges bank (se länk ovan).

 

Tips på litteratur och källor:

Eitrheim, Ø., Klovland, J. T., och Zvigstad, J. F., 2004: Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003. Norges Bank; Oslo. Online på: http://www.norges-bank.no/stat/historiske_data/en/hms (051010). Boken är uppdelad i olika kapitel och kan nås som PDF-filer på följande länkar:
 Preface
  1 - Introduction
  2 - A historical perspective on monetary statistics in Norway
  3 - A consumer price index for Norway 1516-2003
  4 - Bond markets and bond yields in Norway 1820-2003
  5 - Monetary aggregates in Norway 1819-2003
  6 - The gross domestic product for Norway 1830-2003
  7 - Historical exchange rate data 1819-2003
  8 - Historical stock price indices in Norway 1914-2001
  9 - House price indices for Norway 1819-2003
10 - Credit, banking and monetary developments in Norway 1819-2003

 

Huvudsida