historia.se

Japan

Denna sida innehåller framför allt länkar till historisk statistik för Japan.

 

Externa länkar:

Historical Statistics of Japan
Presenterar historisk statistik för Japan för perioden 1868-2002.

Japan Statistics Bureau & Statistics Center

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Japan, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

Population in Japan 25000 BC-1998 AD (excel-file)

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Japan, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Huvudsida