historia.se

Italien

Denna sida innehåller historiska data för Italien, huvudsakligen länkar till externa data.

 

Externa länkar:

Florentine public finances

National Institute for Statistics

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Italien, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

Silver equivalent of the lire milanesi, 1701-1860

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Italien inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Huvudsida