historia.se

Irland

Denna sida innehåller historiska data för Irland, huvudsakligen externa länkar.

 

Externa länkar:

Central Statistics Office Ireland

HNAG Database of Irish Historical Statistics

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Irland, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Irland inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Huvudsida