historia.se

Holland

Denna sida innehåller historiska data och länkar till historiska databaser för Holland.

 

Externa länkar:

Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistics Netherlands)

Dutch National Accounts 1800-1913
Innehåller data över Hollands BNP och dess sammansättning under perioden 1800-1913.

Groningen Growth and Development Centre (Data Series)
Mycket innehållsrik site över holländsk historisk statistik, men har även mycket internationella data. Groningen Growth and Development Centre är internationellt ledande på bland annat historiska nationalräkenskaper.

Historical Sample of the Netherlands
Presenterar ett sample på 80000 personer som föddes i Nederländerna under perioden 1812-1922.

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Holland, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

The United Provinces, 1579-1806

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Holland inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Tips på litteratur och källor:

Smits, J-P, Edwin Horlings, E., och Zanden, J. L., 2000: Dutch GDP and its Components 1800-1913, GGDC Research Monograph No. 5. Online på: http://www.ggdc.net/PUB/dutchgnp.pdf (051010).

 

Huvudsida