historia.se

Finland

Denna sida innehåller historiska data för Finland, huvudsakligen länkar till externa data.

 

Externa länkar:

Finnish Social Science Data Archive

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Finland, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

Statistikcentralen (Statistics Finland)

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Finland inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Tips på litteratur och källor:

Hjerppe, R., 1996: Finland's Historical National Accounts 1860-1994: Calculation, Methods and Statistical Tables. Jyväskylä.

 

Huvudsida