historia.se

Danmark

Denna sida innehåller historiska data för Danmark, huvudsakligen länkar till externa data.

 

Externa länkar:

Danmarks statistik (Statistics Denmark)

Danish Price History

Dansk økonomisk historie

Danish State Finance

Dansk Dataarkiv

Dansk Demografisk Database

Det danske udvandrerarkiv

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Danmark, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Danmark inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Tips på litteratur och källor:

Friis, A., och Glamann, K., 1958: A history of prices and wages in Denmark: 1660-1800. London.

 

Huvudsida