historia.se

Belgien

Denna sida innehåller historiska data för Belgien, huvudsakligen externa länkar.

 

Externa länkar:

Belgian historical GIS (Geographic Information System for Historical Statistics in Belgium 1800 – 1963/2003)

Federal Planning Bureau

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Belgien, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

Quantitative Economic History (Belgium)

Statistics Belgium

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)

Huvudsida