historia.se
Portalen för historisk statistik - historia i siffror

Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, rekryterad professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet.

 

Prisomräknare från medeltiden till 2100:

Knappa in en summa pengar, valutaenhet (före 1873 hade Sverige andra valutaenheter än kronan), året då denna summa pengar berör samt det år för vilket penningvärdet ska beräknas. Starta prisomräknaren genom att klicka här.

 

Nu finns även en internationell prisomvandlare (på engelska):

Hur mycket motsvarade 100 zloty år 1980 i dagens penningvärde? Var en årslön på 25 pund år 1780 mycket jämfört med inkomsterna vid denna tidpunkt? Hur mycket motsvarar 100 franc år 1900 i 2000 års kronor? Starta den internationella pris- och valutaomräknaren genom att klicka här.

 

Måttomvandlare:

För att omvandla gamla svenska mått till det metriska systemet klicka här.

För att omvandla brittiska mått till metriska klicka här.

 

Privat skuldsättning i Sverige 1900-2017 av Lars Ahnland

Privat skuldsättning i Sverige 1900-2017 (excel-format)

 

Historisk monetär statistik för Sverige på Riksbankens hemsida:

Riksbanken publicerar databasen Historisk monetär och finansiell statistik för Sverige. Databasen är dokumenterad i två böcker: