År

Tillverk- nings- industrins andel av sysselsätt- ningen (%)