År

Före- tagares andel av syssel- sättningen (procent)