historia.se

Kina

Denna sida innehåller historiska data för Kina, huvudsakligen länkar till externa data.

 

Externa länkar:

National Bureau of Statistics of China

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Kina, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

State and Handicrafts in Peking, 1700-1900

The Historical National Accounts of the Peoples's Republic of China 1952-1995

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Kina inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Huvudsida