historia.se

Frankrike

Denna sida innehåller historiska data för Frankrike, främst externa länkar.

 

Externa länkar:

French Economic Indicators

National Institute for Statistics and Economic Studies

Penn World Tables
Presenterar data över befolkning, BNP, BNP per capita, prisindex, investeringsandel, konsumtionsandel och sparande för 168 länder, bla för Frankrike, för hela perioden 1950-2000. Inga data presenteras dock för perioden före 1950.

Silver equivalent of the livre tournois, 1384-1789

World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD (Angus Maddison)
Presenterar ekonomiska data över befolkning, BNP och BNP per capita över världens länder, bla för Frankrike inom nuvarande gränser, som Angus Maddison publicerat på sin hemsida från år 1 till 2003.

 

Huvudsida